Month: grudzień 2021

Objawy schizofrenii. Tych symptomów nie lekceważ

Objawy schizofrenii. Tych symptomów nie lekceważ

Schizofrenia to poważne zaburzenie psychotyczne, polegające na nieadekwatnym postrzeganiu, odbiorze i przeżywaniu rzeczywistości, a także na nierealnej ocenie własnej osoby oraz innych ludzi. Niestety z racji niskiej świadomości społeczeństwa na temat schizofrenii rozpoznanie tej choroby jest utrudnione. W powyższym artykule przedstawiamy objawy schizofrenii, które powinny być wyraźnym sygnałem do podjęcia stosownych