Depresja jako częsty problem wieku podeszłego


DepresjaWedług najbardziej bieżących statystyk, depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym u seniorów, obok otępienia. Z czego to wynika oraz jak można sobie z nią poradzić?

Jakie są czynniki rozwoju depresji w wieku podeszłym?

Na depresję może cierpieć około 15 proc. osób, które ukończyły 65. rok życia, problem ten bez wątpienia jest więc poważny i nie można go ignorować. Co jednak stoi za tak częstym występowaniem tejże choroby u osób w tym wieku?

 • Samotność, zwłaszcza po stracie życiowego partnera.
 • Ból i dolegliwości spowodowane chorobami przewlekłymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.
 • Choroby nowotworowe.
 • Utrata sprawności.
 • Czynniki genetyczne, choć mają one mniejszy wpływ na występowanie choroby u seniorów.

Jakie są najczęstsze objawy depresji u osób w wieku podeszłym?

Choroba ta jest złożona i objawy mogą być często niewidoczne dla osób postronnych. Kilka z nich pojawia się jednak najczęściej i warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Jest to:

 • utrata zainteresowania życiem,
 • negatywna ocena życia,
 • zaburzenia snu,
 • brak apetytu,
 • rezygnacja,
 • myśli samobójcze,
 • lęk,
 • urojenia.

Oczywiście symptomy mogą różnić się w zależności od osoby i mieć nieco inne nasilenie, dlatego też w celu diagnozy konieczna jest konsultacja z psychologiem lub psychiatrą.

Jak leczy się depresję u osób w wieku podeszłym?

Proces leczenia tej choroby u osób w wieku podeszłym powinien być kompleksowy. Dlatego poza farmakoterapią, niezbędna jest psychoterapia, ewentualnie rzadsze konsultacje w gabinecie psychiatrycznym, jeśli choroba ma łagodniejszy przebieg i nie jest konieczna stała opieka lekarska.

Oczywiście dobór metod leczniczych zawsze jest uzależniony od różnych czynników, w tym od stanu pacjenta oraz właśnie tego, z jakim stopniem nasilenia objawów depresyjnych ma się do czynienia (pomocna jest w tym przypadku klasyfikacja ICD-10).

Jak widać depresja to niestety częsty problem wieku podeszłego, którego zdecydowanie nie można ignorować i należy jak najszybciej wdrożyć leczenie, aby było ono skuteczne.