Leczenie choroby Alzheimera Rzeszów

Oferujemy leczenie choroby Alzheimera Rzeszów w każdym stopniu zaawansowania otępienia. To choroba zwyrodnieniowa mózgu, która prowadzi do systematycznego pogarszania się pamięci i zachować, które w efekcie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie pacjenta. W skrajnych przypadkach (trzecie stadium choroby) istotne jest zorganizowanie niemal ciągłej opieki nad chorym, który nie potrafi samodzielnie wykonywać najprostszych czynności. Najczęściej obowiązek ten spada na rodzinę, współmałżonka lub bliskich. Obcowanie z osobą chorą na Alzhaimera wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym. Oferujemy wsparcie bliskich oraz terapię psychologiczną dla potrzebujących.

Leczenie Alzheimera przebiega w sposób objawowy – na danym etapie nie ma na świecie leku cofającego lub całkowicie eliminującego chorobę. Jesteśmy w stanie jedynie zwalczać lub łagodzić objawy. W tym celu przepisujemy leki, takie donepezil, memantyna czy galantamina. Pozwalają one poprawić zdolności poznawcze i polepszyć parametry oceny stanu ogólnego. W efekcie codzienność jest łatwiejsza, a chory mniej zależny od bliskich. Opieka lekarza psychiatry powinna być systematyczna i ciągła. Udoskonaleniem terapii środkami medycznymi jest wsparcie psychoterapeutyczne. Na spotkaniach wykonujemy trening pamięci chorego, wspieramy w utrzymaniu orientacji w terenie i rzeczywistości, a także utrwalamy posiadane umiejętności i dajemy poczucie bezpieczeństwa.

 

Jak rozpoznać chorobę Alzheimera?

Niewątpliwie choroba Alzheimera należy do ciężkich do zdiagnozowania schorzeń. Przede wszystkim na początkowym etapie, kiedy to chory często nie łączy chwilowych zaników pamięci z rozwojem jednostki chorobowej. Niemniej jednak ważne jest sprawdzanie stanu zdrowia. Przyjmujemy, że każda osoba po skończonym 65. roku życia, która zauważyła u siebie chociażby najmniejsze problemy z pamięcią – powinna udać się na konsultację. Wczesne wdrożenie leczenia może opóźnić rozwój AD, a tym samym ułatwić kolejne lata życia.

 

Ryzyko zachorowania na Alzheimera

Ryzyko zachorowania na Alzheimera rośnie z wiekiem. Ma na nie wpływ także płeć – częściej występuję u kobiet. Do tego istnieją predyspozycje rodzinne, a także te, wynikające z chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy cukrzyca typu 2. Warto także zadbać o leczenie depresji, zaniedbanie tego aspektu także może doprowadzić do wczesnego rozwoju dolegliwości. Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli jesteś w grupie ryzyka lub dostrzegasz u siebie pierwsze objawy.