Prywatny gabinet psychiatryczny w Rzeszowie

psychiatra Prywatny gabinet psychiatryczny w Rzeszowie prowadzi lek. med. Łukasz Filipowski, który pomaga pacjentom w leczeniu zaburzeń psychicznych. Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie i w Specjalistycznym Psychiatrycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławiu. Odbywał wymagane staże w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez ostatnie lata systematycznie wzbogaca wiedzę i umiejętności praktyczne, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Lek. med. Łukasz Filipowski zna oraz stosuje aktualne standardy diagnostyki i leczenia chorób psychicznych. Mimo to wciąż poszerza kwalifikacje zawodowe jako psychiatra, stale doskonaląc swoją wiedzę dotyczącą leczenia chorób psychicznych i umiejętności terapeutyczne.

Konsultacje psychiatryczne w prywatnym gabinecie psychiatrycznym

Lek. med. Łukasz Filipowski ma również doświadczenie w pracy na oddziale psychiatrycznym ogólnym, szeroką praktykę psychiatryczną w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w ramach Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej, dyżuruje na oddziale psychiatrii dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie. Prowadzi Poradnię i Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Lek. med. Łukasz Filipowski pełni funkcję biegłego sądowego z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nabywanie praktyki w rozmaitych ośrodkach pozwala mu na poszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenie, które skutkują stałym udoskonalaniem konsultacji psychiatrycznych prowadzonych w gabinecie psychiatrycznym w Rzeszowie.


Dyplom psychiatrii dzieci i młodzieży
Kliniczne zastosowanie psychoterapii
Certyfikat podstaw terapii rodzin
Dyplom psychiatra