Leczenie zaburzeń lękowych

Leczenie zaburzeń lękowych jest dla tych osób, którym niepokój przeszkadza w codziennym życiu i nie wiedzą, jak mogą sobie z nim poradzić. Dlatego też po to powstał gabinet psychiatryczny, aby pomóc pacjentom w zdiagnozowaniu zaburzeń lękowych. Jeśli objawy zaburzeń lękowych utrudniają codzienne funkcjonowanie, jednocześnie obniżając jakość życia, to wyraźny sygnał, aby skorzystać z pomocy lekarza psychiatry. Jakie są najskuteczniejsze formy leczenia zaburzeń lękowych?

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna (zwana też terapią kognitywno-behawioralną) – towarzyszy jej przekonanie, że istnieje zależność między myślami, emocjami i zachowaniem człowieka. Celem tej terapii jest rozpoznanie właściwych wzorców zachowań, czyli tworzenie połączeń między wspomnieniami a postrzeganymi informacjami.
  • Psychoedukacja – to trening, która ma wzmocnić pacjenta i wywołać w nim uczucie współodpowiedzialności za leczenie zaburzeń lękowych. Chodzi o wypracowanie świadomej i proaktywnej postawy do walki z chorobą oraz radzenia sobie z kryzysami.
  • Farmakoterapia – leczenie polegające na przypisaniu leków przeciwdepresyjnych o działaniu przeciwlękowym albo leki z grupy benzodiazepin.

Jakie są rodzaje zaburzeń lękowych?

  • Zespół lęku uogólnionego,
  • Zespół ostrego stresu,
  • Zespół stresu pourazowego,
  • Lęk paniczny,
  • Fobia społeczna,
  • Fobie specyficzne.

prywatnym gabinecie psychiatrycznym w Rzeszowie leczymy zaburzenia lękowe. Lekarz psychiatra Łukasz Filipowski zapewnia pomoc w zależności od tego, z jakim zaburzeniem zmaga się pacjent. Jeśli zaburzenia lękowe dają wyraźne znaki ostrzegawcze, warto zwrócić się z pomocą do psychiatry i podjąć leczenie! Profesjonalna pomoc psychiatryczna może znacznie podnieść jakość życia.