Leczenie depresji

Leczenie depresji warto powierzyć lekarzowi psychiatrze! W obecnych czasach depresja to choroba, która dotyka zarówno dorosłych, seniorów, jak i dzieci. Depresja to stan, który pojawia się niepostrzeżenie. Osoba odczuwa smutek, wewnętrzny niepokój i miewa napady lęku. Widzi świat w czarnych barwach, nie wierzy we własne siły i umiejętności oraz unika kontaktów z przyjaciółmi i bliskimi. Choroba ta sprawia, że trudno odprężyć się nie tylko psychiczne, ale też fizycznie. Odbiera podstępnie siły i radość życia. Nie należy lekceważyć tych objawów! Dlatego ważne jest, aby leczenie depresji rozpocząć tak szybko, jak to możliwe.

Metody leczenia depresji

W prywatnym gabinecie psychiatrycznym lek. med. Łukasz Filipowski pomaga chorym na depresję, wdrażając odpowiednie farmakologiczne metody leczenia depresji lub w razie potrzeby kieruje na specjalistyczną psychoterapię. Do najbardziej skutecznych rodzajów psychoterapii stosowanych w walce z tą chorobą zalicza się:

  • terapię poznawczo-behawioralną – łączącą farmakoterapię z psychoterapią. Podczas konsultacji psychiatrycznych pacjent nauczy się zauważać i analizować zależność, jaka występuje między myślami, uczuciami, zachowaniem i reakcjami organizmu. Odkrycie tego ma pomóc mu w zrozumieniu, co się z nim dzieje, a przypisanie leki dodadzą mu motywacji, energii i pomogą nabrać dystansu od negatywnych myśli.
  • terapię interpersonalną – celem „terapii mówionej” jest skupienie się na tym, aby pacjent przepracował wraz z lekarzem psychiatrą trudności w komunikacji z otoczeniem, m.in. utrzymaniem relacji z rodziną, znajomymi czy współpracownikami.
  • TMS - Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation ) jest bezpieczną metodą terapeutyczną leczenia niektórych zaburzeń psychicznych, w tym lekoopornej depresji.

Leczenie depresji innowacyjną metodą


Na depresję choruje kilkanaście procent populacji osób dorosłych tak w Polsce, jak i na świecie. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Pacjenci, których dotknęła depresja mogą odczuwać silny, nieuzasadniony smutek, przygnębienie i odrętwienie, a także subiektywne cierpienie, niepokój i nieustający lęk. Pojawiają się także zaburzenia snu, apetytu, bóle głowy, zaparcia, spowolnienie ruchów i myślenia. Obecnie stosowane leki oraz oddziaływania psychoterapeutyczne umożliwiają zazwyczaj skuteczną walkę z depresją.

Wykorzystanie TMS w leczeniu depresji 

Niestety u około 20% z pacjentów z rozpoznaniem depresji, mimo leczenia nie udaje osiągnąć się zadowalającej poprawy i ustąpienia wyżej wymienionych dolegliwości, bądź też leczenie farmakologiczne jest utrudnione z uwagi na stan somatyczny pacjentów i działania niepożądane po lekach.
W takiej sytuacji skuteczną, dobrze tolerowaną i bezpieczną formą leczenia depresji może być nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna mózgu (w skrócie rTMS).


W 2008 roku terapia rTMS (ang. repetitive Transcranial Magnetic Stimulation; powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna) została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. FDA) i obecnie jest uznaną metodą leczenia depresji tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ośrodkach Klinicznych w Europie. Skuteczność i bezpieczeństwo różnych metod zastosowania rTMS w depresji została także potwierdzona w licznych ośrodkach badawczych na świecie. Metoda ta może mieć szczególne zastosowanie u osób, u których nie uzyskano poprawy po zastosowaniu leczenia farmakologicznego lub leki były źle tolerowane.

W leczeniu depresji osób starszych lekarz psychiatra stosuje podobne metody!

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!