Diagnostyka i terapia psychiatryczna - cennik

Kobieta pisząca na laptopieZapraszam do zapoznania się z cennikiem prywatnego gabinetu psychiatrycznego w Rzeszowie. Konsultacje psychiatryczne obejmują ocenę stanu psychicznego, opracowanie leczenia farmakologicznego oraz wydanie stosownych zaświadczeń. Lekarz Łukasz Filipowski pomaga osobom martwiącym się o stan swojej psychiki, dotkniętym głęboką apatią i tym, którzy nie mogą poradzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami. Osoby, które zauważyły u siebie objawy depresji, nerwicy lub od pewnego czasu mają problem z zasypianiem, mogą skonsultować się ze specjalistą – umawiając się na konsultacje psychiatryczne.

Cennik:

 

Wizyta w gabinecie (pierwsza i kolejne wizyty): 300 zł

Konsultacja telefoniczna/Skype (druga i kolejne wizyty): 300 zł,

Opłata za wydanie recepty: 50 PLN (wydruk lub recepta elektroniczna)

Opłata za opinię prywatną oraz zaświadczenia do celów postępowania w sądzie: cena do uzgodnienia

Rejestracja na wizytę i adres gabinetu 

Zaświadczenia i opinie wydawane przez lekarza psychiatrę

W ramach wizyty wydawane są następujące zaświadczenia/druki:

 • zaświadczenie lekarskie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OL-9 (renta inwalidzka, świadczenie rehabilitacyjne),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dla komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności (opieka społeczna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • zaświadczenie potrzebne do procedury wnioskowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym,
 • odpis historii choroby,
 • skierowania na badanie dodatkowe (także na konsultacje psychologiczne) i do szpitala
 • zaświadczenie dla osób starających się o pozwolenie na broń (dodatkowa opłata),
 • zaświadczenie potrzebne do procedury ubezwłasnowolnienia (dodatkowa opłata).

Płatność gotówką lub kartą płatniczą po wizycie. Potwierdzeniem opłaty jest paragon fiskalny.


Zapisy na konsultacje psychiatryczne - Rejestracja na wizytę

Pacjentów, którzy chcą  rozpocząć leczenie nerwicy, zaburzeń lękowych czy innych chorób psychicznych w prywatnym gabinecie lek. med. Łukasza Filipowskiego w Rzeszowie, zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat wizyty, które umożliwią sprawne rozpoczęcie terapii psychiatrycznej.

Osoba zajmująca się rejestracją telefoniczną poprosi o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego pacjenta. Dane te są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rejestracji lub kontaktu i nie są nikomu udostępniane!

Pierwsza wizyta u psychiatry (tzw. diagnostyczna) trwa około 30-45 minut, a każda kolejna około 20-30 minut. Terminy ustalane są na konkretne godziny. Proszę o punktualne zgłaszanie się na wizytę, ponieważ w razie spóźnienia konieczne jest jej skrócenie.

Bardzo proszę o rozważne wybieranie terminów i dokonywanie rezerwacji w dni i w godzinie umożliwiającą Państwu wygodne  zgłoszenia się na konsultację psychiatryczną.

Jeśli zaistnieje potrzeba odwołania lub przełożenia wizyty, proszę to zrobić z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą na wizytę?

Przygotowując się do wizyty u psychiatry, proszę zabrać ze sobą:

 1. Dowód osobisty. Dane z dowodu są potrzebne przy wystawianiu niektórych zaświadczeń i recept.
 2. Dotychczasową dokumentację medyczną. Proszę o przygotowanie do wglądu:
  • karty informacyjnej leczenia w szpitalu psychiatrycznym (tzw. wypisy),
  • karty informacyjnej leczenia w oddziale o profilu innym niż psychiatria, np. neurologicznym,
  • wyników wykonanych badań dodatkowych – jeśli w ostatnim roku były takowe wykonywane;
  • opinii psychologicznych,
  • dokumentacji z innego gabinetu psychiatrycznego lub z poradni zdrowia psychicznego.
 3. Inne zaświadczenia, orzeczenia o niepełnosprawności etc.

Listę aktualnie stosowanych leków (stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych, ale także innych chorób, np. nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy) – można przynieść na wizytę listę leków lub opakowania po lekach.

Informację o lekach  stosowane w przeszłości. Dotyczy osób korzystających w przeszłości z leczenia psychiatrycznego. Warto przygotować na wizytę listę tych leków (sprawdź w domowej apteczce, czy nie ma opakowań po tych lekach, przejrzyj notatki dotyczące leczenia albo spytaj kogoś bliskiego, kto może pamiętać szczegóły leczenia).

Proszę o to, by osoby używające okularów do czytania lub aparatów słuchowych miały je ze sobą na wizycie.