Terapia TMS Rzeszów

Lekarz w kitlu

Terapia TMS Rzeszów to przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS), czyli bezpieczną metodą terapeutyczna wykorzystywana we współczesnej psychiatrii. Stanowi alternatywny sposób leczenia niektórych zaburzeń psychicznych. W wielu krajach jest refundowana, ale niestety nie w Polsce. TMS została oficjalnie dopuszczona przez znaną z rygorystycznych przepisów amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do leczenia wielu schorzeń w tym lekoopornej depresji oraz nerwicy natręctw. Obecnie w psychiatrii najczęściej stosuje się TMS w postaci powtarzanych serii impulsów magnetycznych (rTMS, ang. repetitive TMS) o częstotliwości 10 Hz (działanie pobudzające) lub 1 Hz (działanie hamujące).

Jedną z odmian TMS jest iTBS (ang. intermittent theta burst stimulation), czyli TMS w postaci przerywanej stymulacji seriami theta o częstotliwości 50 Hz. Tylko najlepsze stymulatory są w stanie wytworzyć rytm theta. Najnowsze badania naukowe wskazują na co najmniej taką samą skuteczność stymulacji iTBS w porównaniu z klasycznym rTMS. Ponadto iTBS można kumulować, czyli wykonywać wiele razy w ciągu dnia (tzw. accelerated iTBS), dzięki czemu cała terapia leczenia depresji trwa tylko kilka dni.

 

Jak działa terapia TMS?

TMS to nowoczesna metoda oparta na wykorzystaniu pola magnetycznego oraz zjawiska indukcji elektromagnetycznej do precyzyjnej neuromodulacji aktywności neuronalnej mózgu. Specjalistyczny aparat wytwarza krótkie impulsy magnetyczne o mocy porównywalnej z rezonansem magnetycznym, te z kolei penetrują tkankę mózgową na głębokość ok. 3-4 cm, indukując tym w neuronach tzw. prąd depolaryzacyjny. W ten sposób możemy pobudzać aktywność kory mózgowej w miejscu stymulowanym oraz na drodze modulacji transsynaptycznej i wpływać na aktywność sąsiednich struktur mózgu. Uważa się, że TMS powoduje zwiększenie tzw. neuroplastyczności tkanki nerwowej poprzez wydzielanie substancji neuroprotekcyjnych i neuroprzekaźników w mózgu takich jak np. serotonina oraz pobudzanie procesów powstawania nowych połączeń nerwowych.

 

TMS w psychiatrii

Możliwe jest wykorzystanie korzyści płynących z zalet pola magnetycznego i indukcji elektromagnetycznej poprzez zastosowanie ich w nowoczesnej psychiatrii. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie poprowadzić terapie osób zmagających się z uzależnieniami, zespołem stresu pourazowego czy depresjami odpornymi na leki (ang. treatment resistant depression, TRD) – poziom zaleceń A – pewna skuteczność, aż od 45% do 90% chorych osiąga poprawę samopoczucia! Ponadto oferujemy leczenie choroby Alzheimera czy tzw. brain fog, czyli terapię mgły umysłowej – występującej także po przechorowaniu COVID-19.

Ponadto w ramach terapii TMS w psychiatrii zajmujemy się leczeniem:

 • osób z depresją, u których leki przeciwdepresyjne dają tylko niewielką poprawę lub wywołują trudne do zniesienia działania niepożądane;
 • osób z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD);
 • osób z depresją w ciąży oraz depresją poporodowa w okresie karmienia piersią (jako alternatywa dla leczenia farmakologicznego);
 • pacjentów z zespołem obsesyjno-kompulsywnym (OCD), dawniej nazywanym nerwicą natręctw;
 • tików i zespołu Tourette’a;
 • osobowości chwiejnych emocjonalnie typu borderline – jako element wspomagający psychoterapię;
 • głodu alkoholowego i nikotynowego;
 • poprawy funkcji poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja) u osób zdrowych – tzw. neuroenhancement.

 

 

Nowoczesna terapia rTMS

Zajmujemy się przeprowadzaniem nowoczesnej terapii rTMS (ang. repetitive Transcranial Magnetic Stimulation; powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna), która w 2008 roku została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. FDA). Obecnie jest uznaną metodą leczenia zaburzeń lękowych i depresji zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w ośrodkach klinicznych w całej Europie. Skuteczność i bezpieczeństwo różnych metod zastosowania rTMS została także potwierdzona w licznych ośrodkach badawczych na świecie. Metoda ta może mieć szczególne zastosowanie u osób, u których nie uzyskano poprawy po zastosowaniu leczenia farmakologicznego lub leki były źle tolerowane.

W ostatnich latach naukowcy z różnych ośrodków badawczych na świecie potwierdzili, iż zastosowanie rTMS wpływa korzystnie na funkcje poznawcze (pamięć, uwaga, funkcje językowe, orientacja) i myślenie pacjentów z chorobą Alzheimera. Ponadto badania wskazują, że terapia rTMS ułatwia codzienne funkcjonowanie pacjentów, wpływa korzystnie na nastrój, redukuje lęk, apatię, objawy niepokoju, tym samym poprawiając jakość życia zarówno pacjentów chorujących na Alzheimera, jak i ich rodzin czy opiekunów.

 

Jak działa metoda rTMS?

Systemy rTMS generują silne pole magnetyczne mające zdolność przedostawania się przez kości czaszki – bezpośrednio do kory mózgowej. W wyniku działania rTMS dochodzi do pobudzenia neuronów i ich synaps. W efekcie terapia działa korzystnie na neuroprzekaźniki (naturalne substancje odpowiadające za prawidłową pracę mózgu), aktywność receptorów, neuroplastyczność i neurogenezę (tworzeą się nowe połączenia synaptyczne). Terapia rTMS została zaakceptowana przez FDA oraz brytyjski NICE (ang. National Institute for Health and Care Excellence) do leczenia:

 • zaburzeń depresyjnych;
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw);
 • zaburzeniach lękowych;
 • zespole stresu pourazowego;
 • uzależnienia od nikotyny.

Ponadto rTMS posiada udokumentowaną skuteczność w terapii zaburzeń funkcji poznawczych, w tym w otępieniu w chorobie Alzheimera.

 

Przeciwwskazania do TMS

Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do TMS jest obecność materiałów ferromagnetycznych w głowie – z wyjątkiem materiałów dentystycznych. Nie możesz zdecydować się na tę metodą leczniczą, jeśli posiadasz takie elementy jak implanty ślimakowe, klipsy naczyniowe itp. Ze względu na bezpieczeństwo, nie zaleca się wykonywania TMS u osób po przebytych urazach mózgu, udarach i operacjach neurochirurgicznych, pacjentów z padaczką (dotyczy tylko wysokich częstotliwości), a także chorych borykających się z aktualnie obecnymi objawami psychotycznymi (halucynacje, urojenia).

 

Czy metoda TMS wymaga skierowania od lekarza?

Nie, metoda TMS nie wymaga skierowania od lekarza. Konieczna jest jednak odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z naszym psychiatrą – w gabinecie lub przez telefon w formie teleporady. Do zabiegów kwalifikuje dr Łukasz Filipowski. Prosimy o przygotowanie do wglądu dokumentację lekarską, jeśli takowa jest – zwłaszcza wypisy ze szpitali psychiatrycznych i wyniki badań obrazowych mózgu, w tym tomograf, rezonans, EEG itp. Lekarz zapyta także o postawione dotychczas diagnozy i sposoby leczenia.

 

Czy system rTMS boli?

W przypadku wysokich częstotliwości (50 Hz, 10 Hz) w trakcie sesji pacjent może poczuć rodzaj drażnienia/skubania stymulowanej okolicy – zwłaszcza na początku sesji, ale nie nazwalibyśmy tego odczucia bólem. Po kilku minutach dochodzi do tzw. habituacji, czyli przyzwyczajenia się do bodźca. Zapewniamy, że w tym momencie potencjalne nieprzyjemne odczucia niemal całkowicie ustępują. Nigdy nie zdążyło nam się przerwać zabiegu z powodu bólu. Podpowiadamy – paracetamol przyjęty na 30 min przed sesją poprawia komfort pacjenta!

W przypadku niskich częstotliwości (1 Hz) w protokole leczenia nerwicy natręctw nie ma żadnych doznań bólowych, a wręcz przeciwnie! Chorzy mówią o wyjątkowej przyjemności i odczuciu „ulgi” w trakcie wykonywanej sesji. Co ważne, odczucie to utrzymuje się na znacznie dłużej niż jedynie sam moment trwania zabiegu.

 

Po ilu sesjach rTMS są efekty?

Najczęściej poprawa następuję po 12-15 sesjach. Część chorych odczuwa różnicę między 20, a 30 sesją. Optymalna ilość sesji w cyklu terapeutycznym to 30 spotkań. Efekt terapeutyczny jest osiągany przy zastosowaniu pięciu jednogodzinnych sesji terapeutycznych w tygodniu przez okres miesiąca. W naszym gabinecie stosujemy procedurę rTMS zgodną ze światowymi wytycznymi. Standardowy przeprowadzany przez nas protokół rTMS obejmuje 20 sesji terapeutycznych (5 sesji w tygodniu), z możliwością rozszerzenia terapii do 30 sesji – jeśli jest to indywidualnie wskazane u pacjenta. rTMS jest bezpieczną metodą leczenia, przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest kwalifikacja lekarska, a sama terapia prowadzona jest przez wykwalifikowany personel pod nadzorem lekarza psychiatrii.

 

Jakie jest prawdopodobieństwo poprawy po zastosowaniu rTMS?

To zależy od stosowanego protokołu, ale też wielu innych czynników. Uważa się, że ok 50% chorych na depresję lekooporną reaguje poprawą nastroju, a 1/3 tych pacjentów osiąga całkowitą remisję (wyleczenie). W 2019 r. grupa naukowców z najlepszej na świecie uczelni medycznej – Uniwersytetu Stanforda, opublikowała wyniki badań (SAINT-TRD) specjalnie opracowanego bardzo intensywnego protokołu leczenia iTBS, w którym aż 90% chorych na depresję osiągnęło remisję! Jest to prawdopodobnie najskuteczniejsza w historii psychiatrii terapia przeciwdepresyjna! Protokół SAINT-TRD trwa 5 dni z rzędu, a stymulację przeprowadza się 10 razy dziennie.

 

Czy po osiągnięciu poprawy potrzebuję się dalej leczyć?

Dla podtrzymania efektu zaleca się wykonywanie tzw. sesji powtórkowych (rTMS maintenance) przynajmniej raz w miesiącu w pierwszym półroczu po osiągnięciu poprawy.  W indywidualnych przypadkach można wykonywać sesje powtórkowe częściej.

 

Czy w trakcie terapii TMS można przyjmować leki psychotropowe?

Nie ma żadnych przeciwskazań do leczenia lekami psychotropowymi w trakcie trwania terapii TMS. Wyjątek stanowią duże dawki leków przeciwpadaczkowych oraz benzodiazepiny, które mogą osłabić efekty terapii. Niekiedy trzeba zmodyfikować dawkowanie tych leków psychotropowych, które obniżają tzw. próg drgawkowy u niektórych osób.

 

Jak rozpocząć terapię TMS – krok po kroku

 1. Wyślij e-maila lub zadzwoń i umów się na wizytę
 2. Konsultacja kwalifikacyjna w gabinecie lub telemedyczynie (Skype), w trakcie której specjalista psychiatra oceni szanse powodzenia terapii i zaproponuje najkorzystniejszy protokół stymulacji
 3. Ustalenie z asystentką grafiku stymulacji

 

Rodzaje protokołów TMS

Standardowy protokół rTMS

Najbardziej sprawdzony, zatwierdzony przez FDA do leczenia lekoopornej depresji. Sesje wykonywane są raz dziennie i trwają ok. 20 minut. Terapia trwa 30 dni roboczych.

 

Protokół SAINT-TRD

Skumulowany intensywny iTBS wg protokołu stymulacji opracowanego na Uniwersytecie Stanforda (SAINT-TRD). Dziesięć kilkuminutowych sesji iTBS dziennie wykonywanych co godzinę. Jest to prawdopodobnie najbardziej skuteczna terapia przeciwdepresyjna na świecie.

 


Filmy


Galeria

sda
Rapid-600
sda Rapid-600