Najczęstsze przyczyny bezsenności


Kobieta z bezsennościąSen jest jedną z głównych potrzeb fizjologicznych człowieka. Bez spełnienia tychże potrzeb nasz organizm nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. Rytm biologiczny przejawia się poprzez naprzemiennie występujące fazy czuwania oraz spania. W sytuacji, gdy druga z faz ulega zaburzeniu, nasz organizm nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. Problemy ze snem przypisuje się w większości osobom starszym, jednak obecnie coraz więcej młodych osób cierpi z powodu bezsenności.

Jakie są najczęściej występujące przyczyny bezsenności?

Obecnie bezsenność możemy podzielić na przygodną oraz przewlekłą. Średnio co trzecia osoba w naszym kraju cierpi z powodu bezsenności przewlekłej. Ponadto, ta dolegliwość przoduje jako najczęstsza przyczyna kontaktu z lekarzem. Jeszcze do niedawna bezsenność uważana była jedynie za objaw, obecnie jednak uznano ją za jednostkę chorobową, wymagającą leczenia u specjalisty.

Z bezsennością przewlekłą  mamy do czynienia, gdy problemy ze snem występują przez minimum miesiąc. W tej sytuacji warto zdecydować się na leczenie bezsenności u specjalisty, który pomoże nam poznać przyczynę tego stanu i uporać się z nią, tak abyśmy mogli na nowo cieszyć się spokojnym, regenerującym snem. Jednym z najczęściej występujących powodów bezsenności przewlekłej są zaburzenia psychiczne. W większości przypadków mowa tu o zaburzeniach lękowych oraz afektywnych. Bezsenność przewlekła może występować również u osób z depresją, dystymią, zaburzeniami nerwicowymi i adaptacyjnymi.

Kolejnym powodem tego typu bezsenności może być zażywanie bądź odstawienie różnych substancji. Przykładem są osoby nadużywające leków uspokajających i nasennych, a także ludzie uzależnieni od alkoholu. Bezsenność często jest jednym z objawów zespołu abstynencyjnego, przez co problemy ze snem mogą być obecne przez długi okres czasu. Na występowanie bezsenności może mieć wpływ także obecność chorób somatycznych, zaburzenia rytmu okołodobowego bądź zaburzenia oddychania.

Bezsenność przygodna jest stanem, który mija w przeciągu kilku dni. Jest to reakcja fizjologiczna organizmu na różne życiowe sytuacje. Zaliczyć do nich możemy przeżywanie dużego stresu, stany chorobowe, a także podczas zmian nawyków, wynikających na przykład ze zmiany trybu pracy. Ten typ bezsenności mija samoistnie po przeminięciu czynników, które ją wywołały. Bardzo ważna jest wówczas prawidłowa higiena snu, która wspomoże proces powrotu do odpowiedniego rytmu dobowego.