Objawy schizofrenii. Tych symptomów nie lekceważ


SchizofreniaSchizofrenia to poważne zaburzenie psychotyczne, polegające na nieadekwatnym postrzeganiu, odbiorze i przeżywaniu rzeczywistości, a także na nierealnej ocenie własnej osoby oraz innych ludzi. Niestety z racji niskiej świadomości społeczeństwa na temat schizofrenii rozpoznanie tej choroby jest utrudnione. W powyższym artykule przedstawiamy objawy schizofrenii, które powinny być wyraźnym sygnałem do podjęcia stosownych działań, mających na celu zdiagnozowanie choroby oraz podjęcie odpowiedniego leczenia.

Jak na początku może objawiać się schizofrenia?

Pierwsze objawy świadczące o schizofrenii mogą pojawić się zarówno nagle, jak i narastająco przez kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat. Zazwyczaj początki choroby dostrzegane są przez rodzinę, znajomych lub inne osoby z otoczenia chorego. Natomiast osoba dotknięta schizofrenią odrzuca jakiekolwiek sugestie o chorobie psychicznej, co więcej nierzadko pomoc lekarska w zdiagnozowaniu schizofrenii bywa przez nią odbierana jako atak.

W przypadku stopniowo rozwijającej się choroby początkowe objawy są dość niejednoznaczne, przez co mogą być bagatelizowane. Aby móc w porę zapobiec progresji choroby i podjąć leczenie schizofreniinależy zwrócić uwagę na następujące symptomy:

 • epizody depresyjne;
 • zmienność nastrojów;
 • pobudzenie lub apatia;
 • nadwrażliwość na bodźce zmysłowe;
 • problemy z koncentracją i pamięcią;
 • rezygnacja z życia społecznego;
 • nieadekwatne do sytuacji zachowania i wypowiedzi (np. śmiech podczas przykrych wydarzeń);
 • bezsenność lub nadmierna senność;
 • zubożenie i spłycenie okazywanych emocji;
 • nadmierna koncentracja na własnych uczuciach;
 • zmniejszenie dbałości o higienę.

U schizofreników powyższe objawy najczęściej występują jednocześnie, co więcej z biegiem czasu nierzadko przyjmują nasiloną formę.

Jakie są charakterystyczne symptomy schizofrenii?

Ponadto oprócz wyżej wymienionych nieoczywistych objawów pojawiają się także te charakterystyczne dla schizofrenii, a mianowicie:

 • omamy – obejmują one wszystkie zmysły. Chora osoba może słyszeć różne nierzeczywiste dźwięki i głosy ludzkie, które mogą namawiać schizofrenika do złych i niebezpiecznych czynów. Często występują także omamy wzrokowe, przedstawiające straszne obrazy. Osoba chora może również czuć nieprzyjemny smak i zapach oraz mieć wrażenie, że coś lub ktoś ją dotyka;
 • urojenia prześladowcze – schizofrenikowi wydaje się, że jest prześladowany przez dalsze oraz najbliższe otoczenie, które usiłuje go skrzywdzić lub pozbawić życia;
 • urojenia oddziaływania – osoba chora myśli, że nie panuje nad własnym ciałem i umysłem, ponieważ ktoś przejął nad nią całkowitą kontrolę;
 • urojenia odsłonięcia – schizofrenik jest przekonany, że jego myśli mogą być odczytane przez innych ludzi, którzy przekażą je dalej, wykorzystując zdobyte informacje przeciwko niemu;
 • urojenia ksobne – osoba chora jest przeświadczona o tym, że ktoś ją obserwuje i obgaduje. Co więcej, bardzo często schizofrenik myśli, że publiczne komunikaty w mediach są o jego osobie.

Należy pamiętać, że wyżej wymienione symptomy mogą być także oznaką innych chorób psychicznych, somatycznych lub skutkiem przyjmowania środków odurzających. Dlatego w celu jednoznacznej oceny niezbędna jest profesjonalna konsultacja psychiatryczna.