Diagnostyka i terapia psychiatryczna – Cennik

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem prywatnego gabinetu psychiatrycznego w Rzeszowie. Konsultacje psychiatryczne obejmują ocenę stanu psychicznego, opracowanie leczenia farmakologicznego oraz wydanie stosownych zaświadczeń. W ofercie są także wizyty domowe lekarza psychiatry. Lekarz Łukasz Filipowski pomaga osobom martwiącym się o stan swojej psychiki, dotkniętym głęboką apatią i tym, którzy nie mogą poradzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami. Osoby, które zauważyły u siebie objawy depresji, nerwicy lub od pewnego czasu mają problem z zasypianiem, mogą skonsultować się ze specjalistą – umawiając się na konsultacje psychiatryczne.

Cennik:

Pierwsza wizyta w gabinecie: 150 zł ( około 45 minut)

Kolejna wizyta w gabinecie:  100 zł ( 15-30  minut)

Wizyta domowa na terenie Rzeszowa: 200 zł

Wizyta domowa okolice Rzeszowa: 250 zł

Zaświadczenia i opinie wydawane przez lekarza psychiatrę

W ramach wizyty wydawane są następujące zaświadczenia/druki:

  • zaświadczenie lekarskie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - N-9 (renta inwalidzka, świadczenie rehabilitacyjne),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dla komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności (opieka społeczna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
  • zaświadczenie potrzebne do procedury ubezwłasnowolnienia,
  • zaświadczenie potrzebne do procedury wnioskowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym,
  • zaświadczenie dla osób starających się o pozwolenie na broń,
  • odpis historii choroby,
  • skierowania na badanie dodatkowe (także na konsultacje psychologiczne) i do szpitala.

Płatność odbywa się gotówką po wizycie. Potwierdzeniem opłaty jest paragon fiskalny. W razie potrzeby istnieje możliwość wystawienia imiennego rachunku za poradę.