Diagnostyka i terapia psychiatryczna – Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem prywatnego gabinetu psychiatrycznego w Rzeszowie. Konsultacje psychiatryczne obejmują ocenę stanu psychicznego, opracowanie odpowiedniego leczenia farmakologicznego oraz wydanie stosownych zaświadczeń. W ofercie są także wizyty domowe lekarza psychiatry. Lekarz pomoże tym z Państwa, którzy martwią się o stan swojej psychiki, dotknięci są głęboką apatią lub nie mogą sobie poradzić po traumatyzujących  wydarzeniach. Gdy tracicie Państwo kontrolę nad swoimi nerwami, nastrojami i stresem lub przeżywacie lęki, warto byście udali się do gabinetu psychiatrycznego i zwrócili się o pomoc profesjonalisty.

 

Pierwsza wizyta w gabinecie: 150 zł ( około 45 minut)

Kolejna wizyta w gabinecie:  100 zł ( 15-30  minut)

Wizyta domowa Rzeszów: 200 zł

Wizyta domowa okolice Rzeszowa: 250 zł

W ramach wizyty wydawane są następujące zaświadczenia/druki:

  • Zaświadczenie lekarskie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - N-9 (renta inwalidzka, świadczenie rehabilitacyjne),
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia dla komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności (opieka społeczna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
  • Zaświadczenie potrzebne do procedury ubezwłasnowolnienia,
  • Zaświadczenie potrzebne do procedury wnioskowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym,
  • Zaświadczenie dla osób starających się o pozwolenie na broń,
  • Odpis historii choroby,
  • Skierowania na badanie dodatkowe, także psychologiczne i skierowania do szpitala.

Płatność gotówką  po wizycie. Potwierdzeniem opłaty jest paragon fiskalny. W razie potrzeby istnieje możliwość wystawienia imiennego rachunku za poradę.